oferta educativa segons edats

3-5 anys:

MÚSICA 1

6-7 anys:

MÚSICA 2

8-12 anys:

MÚSICA 3

+ 12 anys:

joves I ADULTS