a partir de 12 anys

Joves i adults

 

Programa que permet diverses combinacions d’assignatures, oferint les eines necessàries per gaudir de la música en grup.

 

instrument

Assignatura de 30/45/60 min setmanals, tant si es cursa individualment o en grup (opció recomanada). Es treballa la tècnica pròpia de l’instrument i el repertori específic d’aquest per facilitar la música en grup i la interacció entre nosaltres.

Actualment s’oferta: baix, bateria, cant, clarinet, guitarra, piano, saxo, trompeta i violí.

cor

Assignatura de 45 min setmanals on es desenvolupa l’habilitat de cantar en grup tot prenent consciència del propi cos i integrant les eines necessàries per a la comunicació musical.

conjunt

Assignatura de 60 min de durada on es desenvolupa l’habilitat de tocar en grup i les eines de comunicació musical necessàries. Es desplega un repertori específic de la formació, variat i adaptat a cada alumne/a. 

combo

Assignatura de 60 min setmanals on es desenvolupa l’habilitat de tocar en grups reduïts formats per diferents instruments. Abordant un repertori específic i variat de la formació i uns arranjaments adaptats a cada alumne/a, interactuarem, expressarem i coneixerem diferents estils musicals.

instrument

Assignatura de 30/45/60 min setmanals, tant si es cursa individualment o en grup (opció recomanada). Es treballa la tècnica pròpia de l’instrument i el repertori específic d’aquest per facilitar la música en grup i la interacció entre nosaltres.

Actualment s’oferta: baix, bateria, cant, clarinet, guitarra, piano, saxo, trompeta i violí.

cor

Assignatura de 45 min setmanals on es desenvolupa l’habilitat de cantar en grup tot prenent consciència del propi cos i integrant les eines necessàries per a la comunicació musical.

conjunt

Assignatura de 60 min de durada on es desenvolupa l’habilitat de tocar en grup i les eines de comunicació musical necessàries. Es desplega un repertori específic de la formació, variat i adaptat a cada alumne/a. 

combo

Assignatura de 60 min setmanals on es desenvolupa l’habilitat de tocar en grups reduïts formats per diferents instruments. Abordant un repertori específic i variat de la formació i uns arranjaments adaptats a cada alumne/a, interactuarem, expressarem i coneixerem diferents estils musicals.